Zájmena

Vítejte na stránkách, které se zabývají zájmeny a jejich skloňováním, které činí nejednomu uživateli českého jazyka potíže.

Zájmena jsou jeden z nejstarších slovních druhů. Jsou zvláštní tím, že nic nepojmenovávají a nemají věcný obsah, ale odkazují k jiným slovům v textu. Mohou tak ve větě zastupovat podstatné jméno, přídavné jméno nebo číslovku. Podle toho můžeme zájmena dělit na substantivní, tj. ta, která zastupují podstatná jména, a adjektivní, která zastupují přídavná jména a většinou se skloňují podle vzorů přídavných jmen.
Zájmena tvoří v podstatě uzavřenou skupinu slov a jejich počet se nemění.
Rozeznáváme několik druhů zájmen: