Neurčitá zájmena

Zájmena neurčitá jsou tvořena připojením předpon nebo přípon k zájmenům tázacím. V některých případech jde o tzv. zájmenné spřežky. Skloňují se potom stejně jako zájmena, od kterých jsou utvořena. Pokud byla připojena přípona za původní tázací zájmeno, tato přípona se neskloňuje, ale přidává se ke skloňovanému tvaru původního tázacího zájmena.

Rozeznáváme různé druhy neurčitosti:
Neurčitost nespecifická: někdo, něco, nějaký, některý, něčí
Neurčitost větší míry: kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi
Libovolnost neutrální: kdokoli(v), cokoli(v), jakýkoli, kterýkoli, číkoli
Rozmanitá libovolnost: ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, ledačí
Všeobecná platnost: kdekdo, kdejaký, kdekterý, kdečí, kdeco
zdůrazněné měrové hodnocení: málokdo, máloco, málokterý, zřídkakdo, zřídkaco, sotvakdo, sotvaco, sotva který
Neurčitost s hovorovým příznakem: bůhvíkdo, bůhvíjaký, bůhvíčí atd., nevímco, nevímkdo a podobně
Totalizující množství nebo míru (někdy se řadí do zvláštní podskupiny totalizátorů): každý, všechen

jednotné číslo
1. pádkdokoli
2. pádkohokoli
3. pádkomukoli
4. pádkohokoli
6. pádo komkoli
7. pádkýmkolijednotné číslo
1. pádněkdo
2. pádněkoho
3. pádněkomu
4. pádněkoho
6. pádo někom
7. pádněkým


jednotné číslo
1. pádněco
2. pádněčeho
3. pádněčemu
4. pádněco
6. pádo něčem
7. pádněčím


jednotné číslo
1. pádněčíněčíněčí
2. pádněčíhoněčíněčího
3. pádněčímuněčíněčímu
4. pádněčího x něčí (než.)něčíněčí
6. pádo něčímo něčío něčím
7. pádněčímněčíněčím
množné číslo
1. pád
něčí
2. pád
něčích
3. pád
něčím
4. pád
něčí
6. pád
o něčích
7. pád
něčími


jednotné číslo
1. pádněkterýněkteráněkteré
2. pádněkteréhoněkteréněkterému
3. pádněkterémuněkteréněkterému
4. pádněkterého/některý(než.)některouněkteré
6. pádo některémo některéo některém
7. pádněkterýmněkterouněkterým
množné číslo
1. pádněkteří x některé(než.)některéněkterá
2. pádněkterýchněkterýchněkterých
3. pádněkterýmněkterýmněkterým
4. pádněkteréněkteréněkterá
6. pádo některýcho některýcho některých
7. pádněkterýminěkterýminěkterými


jednotné číslo
1. pádnějakýnějakánějaké
2. pádnějakéhonějakénějakému
3. pádnějakémunějakénějakému
4. pádnějakého/nějaký(než.)nějakounějaké
6. pádo nějakémo nějakéo nějakém
7. pádnějakýmnějakounějakým
množné číslo
1. pádnějací x nějaké(než.)nějakénějaká
2. pádnějakýchnějakýchnějakých
3. pádnějakýmnějakýmnějakým
4. pádnějakénějakénějaká
6. pádo nějakýcho nějakýcho nějakých
7. pádnějakýminějakýminějakými


jednotné číslo
1. pádvšechenvšechnavšechno, vše
2. pádvšehovšívšeho
3. pádvšemuvšívšemu
4. pádvšechenvši, všechnuvšechno, vše
6. pádo všemo všío všem
7. pádvšímvšívším
množné číslo
1. pádvšichni x všechny(než.)všechnyvšechna
2. pádvšechvšechvšech
3. pádvšemvšemvšem
4. pádvšechnyvšechnyvšechna
6. pádo všecho všecho všech
7. pádvšemivšemivšemi

Variantní tvary: všecek, všecka, všecko, všicci, všecky, všecka... Archaismy: všechněch, všechněm, všechněmi.
Kratší tvar 4. pádu ženského rodu se vyskytuje v ustálených slovních slojeních: nade vši pochybnost. Tvar vše je knižnější variantou: děkuji za vše.


jednotné číslo
1. pádkaždýkaždákaždé
2. pádkaždéhokaždékaždému
3. pádkaždémukaždékaždému
4. pádkaždého/každý(než.)každoukaždé
6. pádo každémo každéo každém
7. pádkaždýmkaždoukaždým
množné číslo
1. pádkaždí x každé(než.)každékaždá
2. pádkaždýchkaždýchkaždých
3. pádkaždýmkaždýmkaždým
4. pádkaždékaždékaždá
6. pádo každýcho každýcho každých
7. pádkaždýmikaždýmikaždými

Zájmeno každý, každá, každé užívá se pouze v jednotném čísle. Množné číslo pouze u pomnožných substantiv.

Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma. Neurčitá zájmena kopírují chování zájmen, ze kterých byla utvořena.
Také zájmena všechen a každý tvoří tvary zakončené -ma:
všema rukama
každýma očima


Zkuste si také náš test:
(Verze pro tisk)

1) .......... (nějaký) zázrakem to přežil.
2) Dej tu květinu ........... (některá) z tvých kamarádek.
3) Je to podobné .......... (něčí) výtvoru.
4) Podej ruku .......... (kdokoli).
5) To dítě chodí k .......... (bůhvíkdo).
6) Za .......... (každé) očima vidíme smutek.
7) Ve .......... (všechna) stručnosti je to takto.
8) Nedáme to .......... (ledajací) hejskům.
9) Ten případ je .......... (cosi) velice zvláštní.
10) Byl poplácáván .......... (všechny) rukama všech okolostojících.

Řešení

Nahoru