Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena jsou uzavřenou skupinou zájmen, která vyjadřují přináležitost někoho něbo něčeho k někomu nebo něčemu.
Mezi přivlastňovací zájmena řadíme slova můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj.

jednotné číslo
1. pádmůjmá/mojemé/moje
2. pádméhomé/mojímého
3. pádmémumé/mojímému
4. pádmého x můj(než.)mou/mojimé/moje
5. pádmůjmá/mojemé/moje
6. pádo mémo mé/mojío mém
7. pádmýmmou/mojímým
množné číslo
1. pádmí/moji x mé/moje (než.)mé/mojemá/moje
2. pád
mých
3. pád
mým
4. pád
mé/moje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o mých
7. pád
mými


jednotné číslo
1. pádtvůjtvá/tvojetvé/tvoje
2. pádtvéhotvé/tvojítvého
3. pádtvémutvé/tvojítvému
4. pádtvého x tvůj(než.)tvou/tvojitvé/tvoje
5. pádtvůjtvá/tvojetvé/tvoje
6. pádo tvémo tvé/tvojío tvém
7. pádtvýmtvou/tvojítvým
množné číslo
1. pádtví/tvoji x tvé/tvoje (než.)tvé/tvojetvá/tvoje
2. pád
tvých
3. pád
tvým
4. pád
tvé/tvoje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o tvých
7. pád
tvými


jednotné číslo
1. pádjehojejíjeho
2. pádjehojejíhojeho
3. pádjehojejímujeho
4. pádjehojejíjeho
5. pádjehojejíjeho
6. pádo jehoo jejímo jeho
7. pádjehojejímjeho
množné číslo
1. pádjehojejíjeho
2. pádjehojejíchjeho
3. pádjehojejímjeho
4. pádjehojejíjeho
5. pádjehojejíjeho
6. pádo jehoo jejícho jeho
7. pádjehojejímijeho


jednotné číslo
1. pádnášnašenaše
2. pádnašehonašínašeho
3. pádnašemunašínašemu
4. pádnašeho x náš(než.)našinaše
5. pádnášnašenaše
6. pádo našemo našío našem
7. pádnašímnašínaším
množné číslo
1. pádnaši x naše (než.)našenaše
2. pád
našich
3. pád
našim
4. pád
naše
5. pád
= 1. pád
6. pád
o našich
7. pád
našimi


jednotné číslo
1. pádvášvaševaše
2. pádvašehovašívašeho
3. pádvašemuvašívašemu
4. pádvašeho x váš(než.)vašivaše
5. pádvášvaševaše
6. pádo vašemo vašío vašem
7. pádvašímvašívaším
množné číslo
1. pádvaši x vaše (než.)vaševaše
2. pád
vašich
3. pád
vašim
4. pád
vaše
5. pád
= 1. pád
6. pád
o vašich
7. pád
vašimi


Zájmeno jejich je nesklonné: ve všech pádech má tvar jejich.

jednotné číslo
1. pádsvůjsvá/svojesvé/svoje
2. pádsvéhosvé/svojísvého
3. pádsvémusvé/svojísvému
4. pádsvého x svůj(než.)svou/svojisvé/svoje
5. pádsvůjsvá/svojesvé/svoje
6. pádo svémo své/svojío svém
7. pádsvýmsvou/svojísvým
množné číslo
1. pádsví/svoji x své/svoje (než.)své/svojesvá/svoje
2. pád
svých
3. pád
svým
4. pád
své/svoje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o svých
7. pád
svými

Pozor, tvary jako "mojich", "svojeho" a podobně jsou nespisovné!

Kratší tvary jako má, tvá, svá jsou většinou pociťovány jako stylově vyšší.

Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma:
tvýma očima
mýma nohama
svýma rukama
vašima ušima
našima nohama
jejíma očima

Pozor na rozdíl mezi jejich a jejích:
Radujeme se z jejich úspěchů. (z úspěchů několika lidí; přivlastňovací zájmeno 3. osoby množného čísla, které je nesklonné - jejich)
Radujeme se z jejích úspěchů. (z úspěchu jedné ženy; 2. pád množného čísla zájmena její)Zkuste si také náš test:
(Verze pro tisk)

1. O .......... (vaše) zahradě jsem toho mnoho slyšel.
2. Na ........... (naše) třídu nikdo nemá.
3. .......... (má) práci nikdy neodbývám.
4. Jel se autobusem s .......... (tvá) matkou.
5. .......... (její) úsměvu se nemohu nabažit.
6. Viděl jsem to .......... (své) očima.
7. Bavili se o .......... (jejich) kamarádovi.
8. Někdo odvedl .......... (tvůj) psa.
9. Bojím se o .......... (jeho) zdraví.
10. Cení si ........... (moje) nápadů.


Řešení

Nahoru