Neurčitá zájmena

Řešení testu:

1) Nějakým zázrakem to přežil.
2) Dej tu květinu některé z tvých kamarádek.
3) Je to podobné něčímu výtvoru.
4) Podej ruku komukoli.
5) To dítě chodí k bůhvíkomu.
6) Za každýma očima vidíme smutek.
7) Ve vší stručnosti je to takto.
8) Nedáme to jedajakým) hejskům.
9) Ten případ je čímsi velice zvláštní.
10) Byl poplácáván všema rukama všech okolostojících.