Přivlastňovací zájmena

Řešení testu:

1. O vaší zahradě jsem toho mnoho slyšel.
2. Na naši třídu nikdo nemá.
3. Mou/moji práci nikdy neodbývám.
4. Jel se autobusem s tvou/tvojí matkou.
5. Jejího úsměvu se nemohu nabažit.
6. Viděl jsem to svýma očima.
7. Bavili se o jejich kamarádovi.
8. Někdo odvedl tvého psa.
9. Bojím se o jeho zdraví.
10. Cení si mých nápadů.