Ukazovací zájmena

Řešení testu:

1) Tím) nic nezkazíš.
2) S oním člověkem se bavit nebudu.
3) Mluví o samých nesmyslech.
4) Bez takových vymožeností se obejdu.
5) Těmhle botám už oprava nepomůže.
6) Zabývali jsme se touž věcí jako včera. (Tvar toutéž je utvořen od zájmena tatáž.)
7) Udělat takovému dítěti radost je velice těžké.
8) Měla malé šedé oči, pod oněma očima roztomilý nos.
9) Bratry jsme našli doma samy/samé.
10) Pohladil ji týmaž rukama, které dovedly tak ubližovat.