Vztažná zájmena

Řešení testu:

1) Ten, kohož jsem čekal, nepřišel.
2) Maminka, pod jejímaž rukama vykvetlo tolik růží, byla pobledlá.
3) Pohlédl na své ruce, jimiž se živil celý život.
4) Prý je nejsilnější. Čemuž se samozřejmě nedá věřit.
5) Vítáme vás, komuž se podařilo najít cestu k nám.
6) Obviněný se dopustil podvodu, čímž se dopustil trestného činu.
7) Ten člověk, jehož znám, zemřel.
8) Je to problém, o kterém mnoho nevím.
9) Řeknu to tomu, komu můžu vždycky věřit.
10) Lidé, o nichž je řeč, jsou právě v cizině.