Tázací zájmena

Funkcí tázacích zájmen je zejména žádat doplnění informací.
Pomocí zájmena kdo se ptáme na neznámou osobu, pomocí zájmena co na neznámé zvíře nebo věc. Zájmeno jaký se ptá na neznámou vlastnost nebo substanci, zatímco zájmeno který vybírá z třídy substancí nebo vlastností. Zájmeno čí zjišťuje vlastníka objektu.

jednotné číslo
1. pádkdo
2. pádkoho
3. pádkomu
4. pádkoho
6. pádo kom
7. pádkým


jednotné číslo
1. pádco
2. pádčeho
3. pádčemu
4. pádco
6. pádo čem
7. pádčím


jednotné číslo
1. pádkterýkterákteré
2. pádkteréhokterékterému
3. pádkterémukterékterému
4. pádkterého/který(než.)kteroukteré
6. pádo kterémo kteréo kterém
7. pádkterýmkteroukterým
množné číslo
1. pádkteří x které(než.)kterékterá
2. pádkterýchkterýchkterých
3. pádkterýmkterýmkterým
4. pádkterékterékterá
6. pádo kterýcho kterýcho kterých
7. pádkterýmikterýmikterými


jednotné číslo
1. pádjakýjakájaké
2. pádjakéhojakéjakému
3. pádjakémujakéjakému
4. pádjakého/jaký(než.)jakoujaké
6. pádo jakémo jakéo jakém
7. pádjakýmjakoujakým
množné číslo
1. pádjací x jaké(než.)jakéjaká
2. pádjakýchjakýchjakých
3. pádjakýmjakýmjakým
4. pádjakéjakéjaká
6. pádo jakýcho jakýcho jakých
7. pádjakýmijakýmijakými


jednotné číslo
1. pádčíčíčí
2. pádčíhočíčího
3. pádčímučíčímu
4. pádčího x čí (než.)číčí
6. pádo čímo čío čím
7. pádčímčíčím
množné číslo
1. pád
čí
2. pád
čích
3. pád
čím
4. pád
čí
6. pád
o čích
7. pád
čími


Tato zájmena tvoří také citově zabarvené varianty pomocí přípony -pak: kdopak, copak, kterýpak, jakýpak, čípak .
Dále tvoří zesílené tvary pomocí přípony -že: kdože, cože, kterýže, jakýže, číže.
Tato zájmena se skloňují stejně jako původní tvary: kdopak, kohopak, komupak, kohopak, o kompak, kýmpak


Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma:
číma očima
kterýma nohama
jakýma rukama


Zkuste si také náš test:
(Verze pro tisk)

1. .......... (čí) psa to vedeš?
2. O .......... (copak) ten film je?
3. .......... (který) jídlu dáš přednost?
4. ........... (co) se to týká?
5. .......... (jaké) rukama to na mě saháš?
6. O ........... (čí) očích sníš?
7. .......... (které) květiny máš nejraději?
8. .......... (kdože) to vyhlížíš?
9. .......... (jaké) problémy se teď zabýváš?
10. Po .......... (kdo) se ti nejvíc stýská?

Řešení

Nahoru