Ukazovací zájmena

Ukazovací zájmena ukazují mimo text nebo uvnitř textu a slouží tak k orientování účastníků komunikace v předmětu komunikace.
Mezi ukazovací zájmena řadíme tato slova: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.
Zájmena týž a tentýž se někdy řadí do kategorie zájmen identifikačních, neboli zájmen (ne)totožnosti.

jednotné číslo
1. pádtentato
2. pádtohotoho
3. pádtomutomu
4. pádtoho x ten(než.)tuto
5. pád---
6. pádo tomo téo tom
7. pádtímtoutím
množné číslo
1. pádti x ty(než.)tyta
2. pádtěchtěchtěch
3. pádtěmtěmtěm
4. pádtytyta
5. pád---
6. pádo těcho těcho těch
7. pádtěmitěmitěmi


jednotné číslo
1. pádtentotatototo
2. pádtohototétotohoto
3. pádtomutotétotomuto
4. pádtohoto x tento (než.) tutototo
5. pád---
6. pádo tomtoo tétoo tomto
7. pádtímtotoutotímto
množné číslo
1. pádtito x tyto(než.)tytotato
2. pádtěchtotěchtotěchto
3. pádtěmtotěmtotěmto
4. pádtytotytotato
5. pád---
6. pádo těchtoo těchtoo těchto
7. pádtěmitotěmitotěmito


jednotné číslo
1. pádtenhletahletohle
2. pádtohohletéhletohohle
3. pádtomuhletéhletomuhle
4. pádtohohle x tenhle (než.) tuhletohle
5. pád---
6. pádo tomhleo téhleo tomhle
7. pádtímhletouhletímhle
množné číslo
1. pádtihle x tyhle(než.)tyhletahle
2. pádtěchhletěchhletěchhle
3. pádtěmhletěmhletěmhle
4. pádtyhletyhletahle
5. pád---
6. pádo těchhleo těchhleo těchhle
7. pádtěmihletěmihletěmihle


jednotné číslo
1. pádonenonaono
2. pádonohoonéonoho
3. pádonomuonéonomu
4. pádonoho x onen(než.)onuono
5. pád---
6. pádo onomo onéo onom
7. pádonímonouoním
množné číslo
1. pádoni x ony(než.)onyona
2. pádoněchoněchoněch
3. pádoněmoněmoněm
4. pádonyonyona
5. pád---
6. pádo oněcho těcho oněch
7. pádoněmioněmioněmi


jednotné číslo
1. pádtakovýtakovátakové
2. pádtakovéhotakovétakového
3. pádtakovémutakovétakovému
4. pádtakového x takový(než.)takovoutakové
5. pádtakovýtakovátakové
6. pádo takovémo takovéo takovém
7. pádtakovýmtakovoutakovým
množné číslo
1. pádtakoví x takové(než.)takovétaková
2. pádtakovýchtakovýchtakových
3. pádtakovýmtakovýmtakovým
4. pádtakovétakovétaková
5. pádtakoví x takové(než.)takovétaková
6. pádo takovýcho takovýcho takových
7. pádtakovýmitakovýmitakovými


jednotné číslo
1. pádtýž/tentýžtáž/tatážtotéž
2. pádtéhožtéžetéhož
3. pádtémužtéžetémuž
4. pádtéhož x týž/tentýž (než.)touž/tutéžtotéž
6. pádo témž(e)/tomtéžo téžeo témž(e)/tomtéž
7. pádtýmž/tímtéžtouž/toutéžtýmž/tímtéž
množné číslo
1. pádtíž/titíž x tytéž(než.)tytéžtáž/tatáž
2. pádtýchžtýchžtýchž
3. pádtýmžtýmžtýmž
4. pádtytéžtytéžtáž/tatáž
6. pádo týchžo týchžo týchž
7. pádtýmižtýmižtýmiž

Tvary jako "těchže, těmže" jsou nespisovné.


jednotné číslo
1. pádsámsamasamo
2. pádsaméhosamésamého
3. pádsamémusamésamému
4. pádsamého (sama) x sám(než.)samou (samu)samo
6. pádo samémo saméo samém
7. pádsamýmsamousamým
množné číslo
1. pádsami x samy(než.)samésamá
2. pádsamýchsamýchsamých
3. pádsamýmsamýmsamým
4. pádsamé (samy)samé (samy)samá (sama)
6. pádo samýcho samýcho samých
7. pádsamýmisamýmisamými


Pozor na tvar 4. pádu množného čísla: v mužském i ženském rodě píšeme tvrdé y:
Dívky jsme našli doma samy.
Bratry jsme našli doma samy.

Na rozdíl od 1. pádu množného čísla, kdy píšeme v mužském rodě měkké i:
Chlapci byli sami doma.

Ve 4. pádu jednotného čísla mužského životného je spisovný tvar pouze samého, tvar sama je nespisovný.


Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma:
těma očima
těmato nohama
těmahle rukama
oněma ušima
takovýma nohama
samýma očima

Zájmeno týž/tentýž má v takovém případě tvar týmaž rukama.Zkuste si také náš test:
(Verze pro tisk)

1) .......... (to) nic nezkazíš.
2) S .......... (onen) člověkem se bavit nebudu.
3) Mluví o .......... (samé) nesmyslech.
4) Bez ........... (takové) vymožeností se obejdu.
5) .......... (tyhle) botám už oprava nepomůže.
6) Zabývali jsme se .......... (táž) věcí jako včera.
7) Udělat .......... (takový) dítěti radost je velice těžké.
8) Měla malé šedé oči, pod .......... (ony) očima roztomilý nos.
9) Bratry jsme našli doma .......... (sami).
10) Pohladil ji .......... (tytéž) rukama, které dovedly tak ubližovat.

Řešení

Nahoru