Záporná zájmena

Jsou to zájmena, kterými popíráme existenci osoby, věci, děje a podobně. Některá tato zájmena jsou tvořena připojením přípon k zájmenům tázacím. Mezi zájmena záporná řadíme slova nikdo, nic, nijaký, ničí a žádný, případně archaické nižádný a zesílené pranic.
Tato zájmena se někdy řadí k zájmenům totalizujícím množství, tzv. totalizátorům.

jednotné číslo
1. pádnikdo
2. pádnikoho
3. pádnikomu
4. pádnikoho
6. pádo nikom
7. pádnikým


jednotné číslo
1. pádnic
2. pádničeho
3. pádničemu
4. pádnic
6. pádo ničem
7. pádničím


jednotné číslo
1. pádnijakýnijakánijaké
2. pádnijakéhonijakénijakému
3. pádnijakémunijakénijakému
4. pádnijakého/nijaký(než.)nijakounijaké
6. pádo nijakémo nijakéo nijakém
7. pádnijakýmnijakounijakým
množné číslo
1. pádnijací x nijaké(než.)nijakénijaká
2. pádnijakýchnijakýchnijakých
3. pádnijakýmnijakýmnijakým
4. pádnijakénijakénijaká
6. pádo nijakýcho nijakýcho nijakých
7. pádnijakýminijakýminijakými


jednotné číslo
1. pádničíničíničí
2. pádničíhoničíničího
3. pádničímuničíničímu
4. pádničího x ničí (než.)ničíničí
6. pádo ničímo ničío ničím
7. pádničímničíničím
množné číslo
1. pád
ničí
2. pád
ničích
3. pád
ničím
4. pád
ničí
6. pád
o ničích
7. pád
ničími


jednotné číslo
1. pádžádnýžádnážádné
2. pádžádnéhožádnéžádnému
3. pádžádnémužádnéžádnému
4. pádžádného/žádný(než.)žádnoužádné
6. pádo žádnémo žádnéo žádném
7. pádžádnýmžádnoužádným
množné číslo
1. pádžádní x žádné(než.)žádnéžádná
2. pádžádnýchžádnýchžádných
3. pádžádnýmžádnýmžádným
4. pádžádnéžádnéžádná
6. pádo žádnýcho žádnýcho žádných
7. pádžádnýmižádnýmižádnými


Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma. Záporná zájmena kopírují chování zájmen, ze kterých byla utvořena.
Také zájmeno žádný tvoří tvary zakončené -ma:
žádnýma rukama


Zkuste si také náš test:
(Verze pro tisk)

1) S ........... (nic) nehýbejte, dokud nepřijede komisař.
2) Já .......... (nikdo) neobviňuji.
3) O .......... (žádný) problému nevím.
4) Díval se na mě takovýma .......... (nijaké) očima.
5) Ten dort ještě .......... (žádné) dítěti nechutnal víc.
6) Nedělal si z toho .......... (pranic).
7) Dnes nečekáme .......... (žádné) návštěvy.
8) Já už se nedivím .......... (nic).
9) ......... (žádné) rukama jsme nepotřásli.
10) Raději neutíkej k .......... (ničí) automobilu.

Řešení

Nahoru